گچبری سطوح منحنی

تاج گچبری

قاب اجرا شده  دور درب ورودی با تاج 

خرمالو

تاج کوچک قاب

در برخی از طرح های گچبری پیش ساخته برای قاب بندی دیوار می توان از ابزار های باریک و ساده و تاج کوچک استفاده نمود .

برای قاب های مختلف برای دیوار و یا سقف می توان از تاج سبک روسی کد 322 استفاده نمود که با ترکیب طرح های دیگر نیز استفاده می شود .

تاج قاب بندی 322

این طرح گچبری از تاج 130 سانتی متری روی دیوار و برای نمایشگر خانگی اجرا شده و تلویزیون بدون میز می باشد و روی دیوار نصب می شود .

قاب بندی دیوار کلاسیک